Suche

Quick Navigation:  1 2 3 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ergebnis

Suchbegriff: Bakterien
Autoren  
Erscheinungsjahr 2004 
Titel der Arbeit Biodegradation and Bioremediation.- ISBN: 3-540-21101-2 
Tagung  
Zeitschrift, Schriftenreihe Soil Biology 
Buch  
Bestellen http://www.springeronline.com/sgw/cda/frontpage/0,11855,1-0-22-29268242-0,00.html?referer=www.springeronline.com/3-540-21101-2 
Herausgeber Singh, A., Ward, O. P. 
Band
Seiten 309 Seiten 
Erscheinungsort Springer Verlag, Berlin 
Suchbegriff: Bakterien
Autoren  
Erscheinungsjahr 2004 
Titel der Arbeit Applied Bioremediation and Phytoremediation.- \r\nISBN: 3-540-21020-2 
Tagung  
Zeitschrift, Schriftenreihe Soil Biology 
Buch  
Bestellen http://www.springeronline.com/sgw/cda/frontpage/0,11855,1-0-22-29178908-0,00.html?referer=www.springeronline.com/3-540-21020-2 
Herausgeber Singh, A., Ward, O. P. 
Band
Seiten 281 Seiten 
Erscheinungsort Springer Verlag, Berlin 
Suchbegriff: Bakterien
Autoren  
Erscheinungsjahr 2004 
Titel der Arbeit  
Tagung  
Zeitschrift, Schriftenreihe  
Buch Molecular Microbial Ecology Manual. Teile I und II. ISBN: 1-4020-2176-3 
Bestellen http://www.springeronline.com/sgw/cda/frontpage/0,11855,1-0-22-33544993-0,00.html?referer=www.springeronline.com/1-4020-2176-3 
Herausgeber Kowalchuk, G.A.; de Bruijn, F.J.; Head, I.M.; Akkermans, A.D.; van Elsas, J.D. 
Band  
Seiten 1796 Seiten 
Erscheinungsort Springer Verlag, Berlin