Suche

Quick Navigation:  1 2 3 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ergebnis

Suchbegriff: Daucus carota
Autoren Thiagarajan, A., R. Lada and A. Adams 
Erscheinungsjahr 2012 
Titel der Arbeit Ecophysiological characteristics of two carrot (Daucus carota L.) cultivars in response to agroecological factors and nitrogen application 
Tagung  
Zeitschrift, Schriftenreihe Photosynthetica 
Buch  
Bestellen http://dx.doi.org/10.1007/s11099-012-0034-6 
Herausgeber  
Band 50/2 
Seiten 282-290 
Erscheinungsort http://www.springerlink.com/