Suche

Quick Navigation:  1 2 3 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ergebnis

Suchbegriff: Diphenyl Ether
Autoren He, Jianhui, Dongren Yang, Chunyan Wang, Wei Liu, Junhua Liao, Tao Xu, Chenglian Bai, Jiangfei Chen, Kuanfei Lin and Changjiang Huang, et al. 
Erscheinungsjahr 2011 
Titel der Arbeit Chronic zebrafish low dose decabrominated diphenyl ether (BDE-209) exposure affected parental gonad development and locomotion in F1 offspring \r\nJianhui He, Dongren Yang, Chunyan Wang, Wei Liu, Junhua Liao, Tao Xu, Chenglian Bai, Jiangfei Chen, Kuanfei Lin and Changjiang Huang, et al. 
Tagung  
Zeitschrift, Schriftenreihe Ecotoxicology 
Buch  
Bestellen http://dx.doi.org/10.1007/s10646-011-0720-3 
Herausgeber  
Band 20/8 
Seiten 1813-1822 
Erscheinungsort SpringerLinnk