Suche

Quick Navigation:  1 2 3 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ergebnis

Suchbegriff: Ramanspektrometrie
Autoren Julien, C. M. & Mauger, A. 
Erscheinungsjahr 2018 
Titel der Arbeit Olivine-type battery materials 
Tagung  
Zeitschrift, Schriftenreihe  
Buch Highlights in Applied Mineralogy 
Bestellen https://doi.org/10.1515/9783110497342-002 
Herausgeber Heuss-Aßbichler,S.; Amthauer, G.; John, M. 
Band  
Seiten 23-40 
Erscheinungsort  
Suchbegriff: Ramanspektrometrie
Autoren Kramers, Jan D., Marco A.G. Andreoli, Maria Atanasova, Georgy A. Belyanin, David L. Block, Chris Franklyn et al. 
Erscheinungsjahr 2013 
Titel der Arbeit Unique chemistry of a diamond-bearing pebble from the Libyan Desert Glass strewnfield, SW Egypt: Evidence for a shocked comet fragment 
Tagung  
Zeitschrift, Schriftenreihe Earth and Planetary Science Letters 
Buch  
Bestellen http://dx.doi.org/10.1016/j.epsl.2013.09.003 
Herausgeber  
Band 382 
Seiten 21-31 
Erscheinungsort http://www.sciencedirect.com/ 
Suchbegriff: Ramanspektrometrie
Autoren Lünsdorf, N.K., I. Dunkl, B.C. Schmidt, H. v. Eynatten 
Erscheinungsjahr 2012 
Titel der Arbeit Temperature assessment of the dry gas zone by Raman spectroscopy and (U-Th) / He thermochronometry: Call for co-operation 
Tagung Hannover, 01.-03.10.2012 
Zeitschrift, Schriftenreihe Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften 
Buch GeoHannover2012 - Georohstoffe für das 21. Jhd. ISBN 978-3-510-49228-2 
Bestellen http://www.schweizerbart.de/9783510492282 
Herausgeber Kümpel, H.-J., Röhling, H.-G., Steinbach, V. 
Band 80 
Seiten Seite 433 
Erscheinungsort Stuttgart, Schweizerbart.http://www.schweizerbart.de/